Sigorta Acentaları

 

" Poliçe bedelleri reel uygulanan taksitlere bölünebilir

" Aylık, günlük, haftalık alacaklar raporu alınabilir

" İstenilen müşteriler için satış yasağı konulabilir
"
Geciken borçlular raporu alınabilir

" Geciken borçlulara uyarı mektubu gönderilebilir

" Fatura düzenleme , tahsilat makbuzu verme
" Taksit kart ile poliçe düzenleme
" Her tür para birimi ile ödeme
" Borç bakiyesi otomatik olarak taksitlendirme
" Taksitlerden Otomatik Çek / Senet oluşturabilirsiniz
" Günlük, Aylık Poliçe Raporları
" Geciken Borçlar Listesi , Gecikme İkaz Mektupları
" Alacaklarımız Listesi , Alacaklar İhbar Mektupları
"
Yazışmalar program üzerinden yapılabilir

" Müşteri prestij kartı basabilme
"
Zarf için adres etiketi basılabilir

" Sınırsız Poliçe Düzenleme Seçenekleri
" Şubeler Arası Poliçe Transferi
" Poliçe mevcudiyet - Maliyet Raporları
" Kampanya
" Kar / Zarar Analizi
" Personel Satışlarının Takibi - Prim Hesaplama
" Cari Hesap Takipleri - Geciken Borçlar / Alacaklar
" Çek / Senet Takibi / Kambiyo Defteri - Bankaların İzlenmesi
" Firmanızın Finansal Durumu - Bütçeleriniz
" Her kullanıcı için ayrı ayrı kullanım yetki ve şifre tanımlama