Üretim İşletmeleri

 

Günün koşulları işletmeleri , ticaretlerini makro düzeye eriştirebilecekleri ,satışta kar ve verimliliği artırabilecekleri EN DOĞRU ve EN EKONOMİK çözüme yöneltmiştir.

Vega Yazılım MRP II Çözüm Paketi ile üretim yapan fabrikalara operasyonel kolaylık - performans- üretkenlik ve karlılık sunarak hedefleri yükseltmede katma değer kazandırıyor.

Üretimde en temel gereksinim doğru planlama ,doğru analizlerle doğru sipariş alabilme ve minimum zayiat ve firelerle maximum kalitede üretim yapabilmektir.

VEGAWIN MRP II Çözüm ile amacımız siz değerli müşterilerimizin üretim ve envanter planlamanızdaki stok-sipariş-üretim-lojistik gibi süreçlerinizi insan kaynaklarınız ve maliyetlerinizle eşgüdümlü kullanmanızı sağlamaktır.

Üretimde her birimin başında bulunan organizasyonel ekip müdürün en detay bilgiye ulaşabilirse başarılı bir yönetim sağlayabilecektir.
Vega Üretim iş uygulamasında süreçler kısaca şöyle gerçekleşmektedir.

> hammadde ile ilgili tüm stoklar açılır

> ürün ağacını oluşturabilecek üretim girdileri hammaddeler ve fiyatları belirlenir.Elektrik , işçilik vb. masraflar maliyet unsurları olarak tanımlanır ve üretim ağacına atanırı..

> ürün ağacında bulunan ana mamul - yarı mamul - kalite - fire gibi üretim çıktılarının birim / miktar oranları belirlenir.

> üretim ağacını oluşturabilecek süreçler belirlenerek (ÖR: kesim - overlock - dikim - kontrol - ütü - ütü kontrol - paket -kalite kontrol gibi.)üretim pozisyonları oluşturulur. Firma bu aşamada sadece 1 kez olmak üzere üretimi istenilen yerde yapmak üzere belirleyecektir. ÖR: şube - depo - Merkez -hurda- dikim - kesim hane - overlock - ütü - paket vb. Gibi.

Üretim işletmelerinde her zaman arzu edilen kalitede ana mamul/ürün elde edememe riski vardır. Bu yüzden rekabette her koşulu değerlendirerek başarıyı yakalamak için minimum hesaplamaları yapabilmek gerekir. Üretim reçetesinde son aşama olan kalite kontrol sürecine 2, kalite , 3.kalite yada ,parça kumaş , pazarlama amaçlı , vitrin için vb. ürünler tanımlayarak bu her tür ürün değerlendirmesine/soruna ıözüm getirilmiş olunur.

ÜRETİM PLANLAMA :

> üretim planının ilk adımında üretime girecek siparişler için miktar / birim /termin tarihleri belirtilerek sipariş listeleri oluşturulur.

> İşletme üretime hız kazandırmak amacıyla siparişleri birleştirme şansına sahiptir.
Üretim iş planında ;
- aynı mamul siparişleri birleştirme
- aynı firmaya ait siparişleri tek üretim olarak planlama
- belirli aralıklarla üretim planlama gibi alternatifler de tercih yapılarak üretime geçilebilir.

> işletme siparişlere göre iş emirleri verebileceği gibi sipariş almadan da üretim kararı vererek iş emri oluşturabilecektir.
> siparişlere göre iş emri verirken ;
iş emrini oluştur / başlat / tamamla gibi adım adım hareket seçenekleri ile üretim süreçlerini arzuya göre takip edebilecektir.
ışletme hangi hammaddeden hangi tarihte ne kadar gerek duyacağını envanterlerine bakarak ,eksikleri görebiliyor ve hemen sipariş geçebiliyor. Bu sayede oto kontrol sağlanıyor.
ÖR: 10 temmuzda 100 pantolon üretilecek ANCAK !! stoklarımda ana mamül için gerekli olacak düğmeden 49 adet açık var ! sipariş ver uyarısı gereksiz stok fazlasını ,hatalı sipariş risklerini ortadan kaldırıyor.

> sipariş almadan iş emri oluştururken ; hammaddeler bu aşmada envanterde fiziki olarak görünmemelidir. Bu amaçla işletme daha önce belirlediği pozisyon süreçlerinden hareketleri ilerleterek depo fişi ile hammaddeleri üretim yapılacak depoya taşıyacaktır. Üretimin her aşaması pozisyonlar belirlenerek yapılmaktadır. ış emrini verdiğinizde posizyona karşılık gelen hammaddeler ilgili depodan eksilip üretimin gerçekleşeceği alana girmektedir. Bunun en önemli yanı üret emrini verdiğinizde bütün mamul ağacında bulunan stokları değil sadece pozisyon karşılığı olan hammaddelerin eksilmesini aynı zamanda pozisyon itibari ile ürünün maliyetinin ne olduğunu görmenizi sağlayacaktır. Zaman zaman ürün nihai şeklini bulmadan da satılabilme imkanı sağlayacaktır. Belki o mamüle karşılık gelen hammaddelerin işleme girme aşaması uzun süreçte tamamlanacağından başka üretimlerinizde kullanacağınız ortak hammaddelerin bugünden stoklarımızdan eksilmesini görmeniz ,fazladan hammadde alma veya yok yere stok bulundurma riskinden kurtaracaktır.
VEGAWIN MRP II bu özellikleri ile üretimde kullanılan makine ve cihazların maliyete etkisini , bakım zamanlarını , üretim sürelerini üretime başlamadan önce yedek parça değişimine kadar bütün bilgileri sağlamaktadır.

> pozisyon süreçleri tamamlandığında üretim de sonlanmış olur. Artık üretim çıktılarında bulunan ana mamul / yarı mamul / kalite / fireler fiziki olarak envantere girmiş olacaktır.

Üretime başlarken belirtilecek başlama ve bitiş tarihleri işletmeyi daha sonradan çıkabilecek maliyet farklarına karşı koruma altına alacaktır.
ÖR: tahmini hesaplamalarımız ile geleceğini düşündüğümüz elektrik faturamızda zamdan dolayı tahminlerimizin ötesinde bir fark oluşmuş ise sonradan kesinleşen tutarlar,maliyet yansıtmalarında gerekli düzeltmeler yapılarak uygulamaya sokulabilir ve işlem üretim kesinleştirmeden takip edilebilir.Kısaca tasarrufların sağlanmasına yönelik bir süreç olan Mamul/Hammadde/su-elektrik vb.maliyet unsurlarında veya zayiatlar/firelerde oluşan farkları programda kolayca izlemek imkanı vardır.

Yine işletmenin farklı kalitelerde üretim çıktılarını farklı fiyat uygulamaları ile satması tercih nedenidir.
ÖR: VEGAWIN ÜRETİM REÇETE’nizde üretilecek 100 pantolonun 20’si 2. kalite , 30’u 3.kalite olsun diye seçebiliyor ve bunları istediğiniz maliyet oranlarında satabiliyorsunuz. Yine fire ve zayiatlardan oluşacak farkları da ana mamul yada alternatif kalite deki mamul fiyatlarınıza ansıtabiliyorsunuz.

Firmalar işleyişlerine göre 2 tip üretim şekli seçebilirler , buda farklı muhasebeleştirme anlamına gelmektedir.
ÖR: Pazarlama amaçlı ( normal) yada vitrin için
( numune) gibi aynı ürüne farklı muhasebeleştirme yapabilmek istenebilir. Numune ürünün farklı departman giderlerine atılması gibi.
VEGAWIN Muhasebe Entegrasyon birden fazla reçete oluşturmaya ve reçete üzerinde muhasebe kodlarına müdahale edebilmeye olanak tanımaktadır.maliyet muhasebe hesaplarınızı tutabilmektedir.